[เมนูเรียกน้ำย่อย]

ร้านคุ้มกะตังค์

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ